Privātuma Politika

1. Vispārīgie noteikumi


“Swedabo AB” rūpniecības uzņēmums (turpmāk - “Swedabo”” un/vai “mēs”), ne tikai nodarbojas ar kokapstrādes iekārtu tirdzniecību, bet arī ar ražošanu, uzstādīšanu un demontāžu. Mēs esam starptautisks uzņēmums, sadarbojamies ar uzņēmumiem un partneriem visā pasaulē. Swedabo ir svarīgi, lai klientu privātuma aizsardzība tiktu nodrošināta pilnvērtīgi. Ikdienas darbos rūpējamies un ieguldām resursus, lai personu dati ir pasargāti.


Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt skaidrojumu un informāciju par to, kā Swedabo aizsargā personu datus, kādā veidā tos iegūst, ar kādiem mērķiem tie tiek apstrādāti, kā arī vēlamies sniegt ieskatu par klientu tiesībām un pienākumiem.


Apstrādājot personas datus, Swedabo ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, atbildīgo institūciju izdotos saistošos norādījumus un noteikumus, kā arī Eiropas Savienības normatīvos aktus. 


2. Kā iegūstam personas datus?


Informācija par personu tiek iegūta, kad klients vēlas izmantot mūsu piedāvātos pakalpojumus. Persona sniedz savus personas datus, lai varētu izmantot mūsu piegādes un apmaksas pakalpojumus, kā arī sazinoties ar mums, Swedabo, informatīvajos kanālos, tai skaitā sociālajos tīklos, tiek sniegta informācija par personu.


Apmeklējot mūsu mājas lapu, tiek izmantotas sīkdatnes, par kurām tiek paziņots uznirstošā logā, apmeklējuma laikā.


Dati tiek radīti, izmantojot Swedabo pakalpojumu, piemēram, veicot zvanu, apmeklējot vai lietojot Swedabo mājas lapu. Izmantojam Google Analytics uzkrāto informāciju, kā arī Facebook Pixel kodu, lai pilnvērtīgāk varētu piedāvāt pakalpojumus potenciālajiem un esošajiem klientiem.


3. Kādus personas datus iegūstam?


Personas pamatdati. Personu identificējošie dati, tai skaitā, kontaktu un komunikācijas dati, piekrišanu dati, pakalpojumu un pilnvaru dati, norēķinu, personas vizuālie dati, personas dokumentu dati u.c.


4. Kā izmantojam personas datus?


Swedabo apstrādā personas datus, lai nodrošinātu piedāvātos pakalpojumus pilnvērtīgi, sniegt efektīvu apkalpošanu un izdevušos sadarbību. 


Veicam automatizētu personas datu apstrādi. Tas nodrošina iespēju ātrāk izskatīt pieteiktos jautājumus vai pieprasījumus, piemēram, individuālā veidā informēt personu par tai pieejamo pakalpojumu klāstu un tā pielāgošanas iespējām konkrētām interesēm un vajadzībām. Papildus iepriekšminētajam, automatizēta datu apstrāde dod iespēju operatīvi sniegt atbildi, kas citādā gadījumā būtu jāveic manuāli un prasītu daudz ilgāku laiku.


Apstrādājām personas datus tikai konkrētiem mērķiem. Viens no mērķiem ir izmantot personas datus, lai izvērtētu pakalpojumu pārdošanas rezultātus. Tādā nolūkā, lai attīstītu un pilnveidotu pakalpojumus, procesus, sistēmas tīklus, uzņēmuma mērķus un attīstības virzienus. Vēlamies nodrošināt klientus ar labu un kvalitatīvu apkalpošanu, tai skaitā uzlabot lojalitāti un apmierinātību. Mērķis attiecas uz personas datu apstrādi sadarbības pilnveidošanai, lojalitātes veicināšanai un apmierinātības uzturēšanai. Personas datu apstrāde iekšējos administratīvos nolūkos Swedabo grupas ietvaros, lai novērstu iespējamos interešu konfliktus un prettiesiskus darījumus. Apstrādi veicam uz leģitīmas intereses pamata.


5. Kā aizsargājam personas datus?


Veicam drošības procesus un pasākumus, fizisku personu interešu aizsardzības nolūkos. Pasākumu ietvaros nodrošinām pilnīgu aizsardzību personu datiem, lai ar neautorizētu piekļuvi nevarētu piekļūt tiem.


6. Kam var sniegt personas datus?


Sadarbības partneriem, piegādes un pakalpojuma nodrošināšanai, piemēram, iekārtu uzstādītāji un remonts. Drošībai un aizsardzībai (sadarbības partneri, kas sniedz atbalstu Swedabo grupas darbinieku, klientu, apmeklētāju, objektu un infrastruktūras drošībai un aizsardzībai, kā arī krāpniecisku, prettiesisku vai citādu grupas interešu apdraudējuma un aizskāruma novēršanai) un pārvaldības nodrošināšanai (sadarbības partneri Swedabo grupas organizatorisko, finanšu vadības un grāmatvedības procesu pārvaldībai un nodrošināšanai, tai skaitā auditori, revidenti u.c.)


7. Cik ilgi glabājam datus?


Personas datus glabājam tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu privātuma politikā noteiktos mērķus.


8. Kas ir sīkdatnes un, kā tās izmantojam?


Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma brīdī, kad apmeklētājs lieto tīmekļa vietni, izveido un saglabā apmeklētāja ierīcē, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes: tehniskās jeb nepieciešamās sīkdatnes, analītiskās un mārketinga sīkdatnes. 


Šādā veidā ir iespēja saglabāt apmeklētāja individuālos iestatījumus. Sīkdatņu izmantošanu var atspējot vai ierobežot, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas tīmekļa vietnes funkcijas. Iegūtā informācija tiek lietota statistikas nolūkos tikai apkopotā un anonīmā veidā, kas palīdz izdarīt secinājumus.


Swedabo izmanto sīkdatnes, lai varētu nodrošināt tīmekļa vietnes darbību un funkcionalitāti , kā arī uzlabot tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi. Konstatējam biežāk lietotās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru apmeklētājs ir izvēlējies, pārlūkojot interneta vietni. Pielāgojam reklāmas un paziņojumus, balstoties uz apmeklētāja interesēm, kā arī limitētu apmeklētāja iespējas redzēt reklāmu un izmērītu reklāmas kampaņu efektivitāti. Apmeklētājs jebkurā brīdī var mainīt savu izvēli vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu tīmekļa vietnes kājenē, aktivizējot saiti “Sīkdatņu iestatījumi”.


9. Kādas tiesības un pienākumi ir datu subjektam?


Personai ir tiesības zināt, kādu informāciju Swedabo par viņu glabā, ja tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un nepamatoti neskar citu personu tiesības. Persona var pieprasīt piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai nepieciešamības gadījumā papildināšanu, dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”), apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret to apstrādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Izvēloties saņemt informāciju par sevi attālināti, piemēram, pa pastu, e-pastu, uz citu adresātu vai tml., iesniedzējs ir atbildīgs par izvēlētā saņemšanas veida drošumu un personu, kas darbojas iesniedzēja pārstāvībā, rīcību. Persona var pieprasīt apstrādē esošo personas datu kopiju, ja tas nelabvēlīgi neietekmē citu personu tiesības un brīvības.


Datu subjektam ir pienākums sniegt informāciju par izmaiņām, kas saistīts ar pakalpojuma iegādi vai datu pareizību, kā arī nepieciešamības gadījumā sniegt papildu informāciju. Saziņas un sadarbības ietvaros varam lūgt sniegt papildu informāciju, lai pārliecinātos, ka saziņa vai sadarbība notiek ar noteiktu fizisku personu.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Agree
Learn More